Plac Kościelny 8, 91-444 Łódź, Polska
+48 667-156-400
poczta@bascom.pl

Inteligentny budynek. BMS

Producent i integrator systemów teleinformatycznych

Budynki stają się inteligentne, gdy zostają wyposażone w systemy automatyki. Reagują one na zmieniające się warunki otoczenia, działanie człowieka czy sygnały z innych podsystemów. Zapewniają obiektom najwyższy komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Wspomagają optymalne wykorzystanie energii i innych mediów oraz obniżają koszty utrzymania budynku.

Bascom – od projektu do realizacji

Wielość podsystemów automatyki budynkowej oraz ich ścisłe powiązanie z pracami budowlanymi i infrastrukturą budynku sprawia, że już na etapie projektowania musimy uwzględniać wymagania poszczególnym systemów. Bascom zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem, nadzorowaniem i serwisowaniem podsystemów automatyki budynkowej – bez względu na charakter budynku. Rozwiązania i metody pracy Bascom mogą być z powodzeniem stosowane w hotelach, biurach, zakładach przemysłowych, sieciach sprzedaż czy lokalach gastronomicznych.

Automatyka budynkowa

Korzystając z rozwiązań automatyki, sprawiamy, że budynek staje się samo kontrolującą jednostką. Dzięki właściwej konfiguracji inwestorzy osiągają znaczne oszczędności polegające na optymalnym wykorzystaniu zasobów oraz obniżeniu kosztów obsługi i konserwacji.

Systemy automatyki budynkowej umożliwiają:
•  zarządzanie systemami bezpieczeństwa
•  sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym
•  sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją
•  sterowania rozdzielnicami instalacji elektrycznych
•  sterowanie roletami, żaluzjami i oknami
•  sterowanie windami
•  monitorowanie dopuszczalnego stężenia gazów
•  monitorowanie dowolnych instalacji technicznych.

Sterowanie oświetleniem

Inteligentna instalacja oświetleniowa umożliwia dostosowanie ilość i natężenia światła do bieżących warunków. Światła mogą zapalać się automatycznie w reakcji na sygnały czujników obecności w danym pomieszczeniu lub przestrzeni. Powiązanie włączników światła z lampami, ilość i kolejność zapalanych elementów oświetlenia mogą być dowolnie konfigurowane.

Sterowanie ogrzewaniem i klimatyzacją

Układy grzewcze, klimatyzacji i wentylacji wchodzące w skład BMS automatycznie zmieniają temperaturę w reakcji na działania otoczenia i komunikaty z systemów np. z systemu hotelowego o zwolnieniu pokoju co może się wiązać z czasowym obniżeniem temperatury w tym pomieszczeniu lub grupie pomieszczeń.

HTB – Integracja systemów automatyki

Unikalną kompetencją Bascom jest rozwiązanie HTB integrujące różne podsystemy w jednym, funkcjonalnym systemie zarządzania dostępnym poprzez przeglądarkę internetową. System wyposażony jest w czytelne wizualizacje poszczególnych obszarów budynku, prezentujące stan podsystemów np. temperaturę powietrza, włączone oświetlenie, otworzone okno itp.