Plac Kościelny 8, 91-444 Łódź, Polska
+48 667-156-400
poczta@bascom.pl

Oprogramowanie

Producent i integrator systemów teleinformatycznych

Systemy zarządzania oferowane przez BASCOM są niezbędne do uzyskania pełnej funkcjonalności i uzyskania scentralizowanych narzędzi zarządczo kontrolnych w obiektach wykorzystujących podsystemy inteligentnego budynku.

Projektowanie

Bez względu na to czy korzystamy z istniejących aplikacji czy nie, bez względu na skalę rozwiązania, pierwszym krokiem powinno być zawsze przygotowanie projektu np. opisujących działanie zintegrowanych systemów Bascom. Projekt pozwoli nam na uściślenie zakresu wdrożenia systemów, opisze nasze potrzeby i cele biznesowe, wyjaśni przyjętą metodologię wdrożenia, przedstawi harmonogram działał, określi zadania dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie, realizację i nadzór nad projektem.

Systemy najczęściej opisywane w projektach:
•  systemu inteligentnego budnku z system zarządzania, integracja
•  elektroniczny system obsługi klienta
•  oprogramowanie do zarządzania hotelem, gastronomią, sprzedażą
•  sterowanie reklamą multiedmuilna

Wdrożenia systemów

W oparciu o projekt funkcjonalny określamy szczegółów etapy wdrożenia systemów. Ze względu na wymóg pracy z innymi podmiotami pracującymi u Inwestora np. firmami budowlanymi, szczególnie dużą wagę przewiązujemy do określania właściwego podziału pracy oraz kolejności wykonywania zaplanowanych czynności.
Zadaniem, którego się podejmujemy jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad uruchomieniem zamówionych podsystemów inteligentnego budynku i oprogramowania do zarządzania.
Po uruchomieniu systemu w wersji prototypowej przeprowadzamy liczne testy funkcjonalne. Jeśli wszystkie zakończą się powodzeniem system udostępniamy do pracy w środowisku produkcyjnym.
Pod koniec okresu testowego lub po jego zakończeniu przeprowadzamy szkolenia dla użytkowników

Serwis

Sprawujemy serwis nad wszystkim dostarczanymi systemami, urządzeniami i oprogramowaniem. Optymalnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy opieki serwisowej gwarantującej naszym Klientom najwyższą jakość, stałe ścieżki obsługi i szybką reakcję na ewentualne problemy.