Plac Kościelny 8, 91-444 Łódź, Polska
+48 667-156-400
poczta@bascom.pl

Systemy PPOŻ

Producent i integrator systemów teleinformatycznych

Zadaniem instalacji przeciwpożarowej jest wykrywanie zagrożeń. Instalacje wymagają wytrzymałych i niezawodnych elementów. Instalacje projektowane i wykonywane prze Bascom spełniają najwyższe normy ochrony.

SAP – system alarmu przeciwpożarowego

W celu jak najszybszego wykrycia pożaru Bascom projektuje specjalne instalacje systemu alarmu przeciwpożarowego (w skrócie SAP). Ich zadaniem jest szybkie wykrycie, zlokalizowanie oraz sygnalizowanie pożaru w celu podjęcia działań zabezpieczających na przykład powiadomienia odpowiednich służ i ewakuacji zagrożonego miejsca. Dobór odpowiednich czujek dla konkretnego pomieszczenia w zabezpieczonym obiekcie decyduje o skuteczności systemu wykrywania pożaru.

Podstawowymi składnikami systemu są:
•  czujki temperatury i dymu oraz ręczne ostrzegacze pożarowe,
•  elementów sterujące – kontrolery czujek i ostrzegaczy,
•  urządzenia monitorujące połączenie i współpracę urządzeń.

DSO – Dźwiękowy system ostrzegania

Dźwiękowy system ostrzegania, w skrócie DSO jest powiązany z SAP – podobnie służy do przekazania sygnałów umożliwiających błyskawiczne podjęcie działań zabezpieczających osoby i obiekt. Odbywa się to poprzez rozgłaszanie komunikatów słownych i dźwiękowych. Dzięki zastosowaniu systemu DSO przesyłanie komunikatów słownych ułatwia ewakuację ludzi w sytuacji kryzysowej – sprawnie, w zaplanowany zgodnie z instrukcjami ewakuacji.

Oddymianie

Stosując odpowiednie systemy odprowadzania dymu i wysokiej temperatury można w znacznym stopniu zmniejszyć zagrożenie dla osób i ograniczyć straty materiałowe. Bascom projektuje, podłącza i konfiguruje klapy i okna dymowe sterowane z centralki oddymiania, współpracuje z czujnikami dymu oraz przyciskami alarmowymi. Podsystem oddymiania utrzymuje drożność dróg ewakuacyjnych i pożarowych.