Plac Kościelny 8, 91-444 Łódź, Polska
+48 667-156-400
poczta@bascom.pl

Systemy użytkowe

Producent i integrator systemów teleinformatycznych

Rozwiązanie tej grupy podnoszą użyteczność systemów inteligentnego budynku. Mogą być stosowane, podobnie jak inne podsystemy wspólnie lub niezależnie.

Nagłośnienie

Zaprojektowanie i wykonanie systemu system nagłośnienia wymaga uwzględnienia, na przykładzie hotelu, podziału na strefy nagłośnieniowe, w ktorych możliwe jest nadawanie dźwięku z różnych źródeł – radio, CD/mp3 itp., indywidualnie do wybranych stref. Na przykład strefa info może obejmować korytarze i toalety. Inne treści mogą być słyszane w barach , restauracja i kawiarniach a zupełnie coś innego może grać w pomieszczeniach rekreacyjnych.
System oferowany przez Bascom pozwala sterować nagłośnieniem z jednego miejsca. W specjalnych przypadkach umożliwia nadanie komunikatów głosowych do wszystkich stref równocześnie z wykorzystaniem mikrofonu w recepcji.

Systemy przyzywowe

Służą do informowania, przywołania lub powiadamiania pracowników danej jednostki organizacyjnej, służb ochrony lub pracownika obsługi przez klienta. Powiadomienie może być generowane automatycznie poprzez zdarzenie systemowe lub ręcznie prze osobę uprawioną. Wykorzystywane są
najczęściej w służbie zdrowia jak i hotelach, sklepach, zakładach przemysłowych.

System Parkingowy

Projektowany i wykonywane przez Bascom system obsługi parkingów może funkcjonować na parkingach bezobsługowych lub z obsługą. System nalicza opłatę za parkowanie na terenie obiektu oraz kontroluje wjazdy i wyjazdy na parking oraz wyposażony jest w bramki i zabezpieczenia przed nieuprawnionym wyjazdem. Goście mogą rozliczać się w recepcji lub automatach samoobsługowych.

Elementy systemu:
•  Terminal wjazdowy i wyjazdowy – wydruk/zwrot biletu, odczyt karty okresowej, wykrywanie obecności pojazdu, identyfikacja numeru pojazdu, sterowanie barierą, interkom
•  Automat płatniczy
•  Bariera typu kolczatka.

Telewizja użytkowa i abonencka

Stacja czołowa TV wraz z antenami naziemnymi i satelitarnymi jest ośrodkiem wewnętrznej np. hotelowej sieci abonenckiej TV pozwala odebrać sygnał naziemnej TV oraz stacji satelitarnych. Po przetworzeniu udostępnia go w postaci kanałów TV do sieci odbiorczej. Opcjonalnie możliwe jest uruchomienie kanałów płatnych, podglądu z parkingu czy systemu PayTV – abonenckiego, dającego możliwości interaktywnego wypożyczalnia filmów lub oglądania kanałów specjalnych.